Nauju narių priėmimas į ULOPF

ulo_blankas

Mieli pilotai,

Kviečiame tapti ULOP federacijos nariais. Per 2013m vasio 18 diena vykusia neeilinę konferencija buvo patvirtinta

naujų narių priėmimo tvarka:
LIETUVOS ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ
PILOTŲ FEDERACIJA
2013 02 18
Kaunas
NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į ULOP FEDERACIJĄ TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato ULOPF konferencija.
2. Nauji nariai priimami ULOPF tarybos sprendimu, pateikus nustatytos formos prašymą ir sumokėjus konferencijos nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
II. MOKESČIAI
3. Nario mokestis metams – 50 lt.
4. Nario mokestis mokamas į nurodytą ULOPF banko sąskaitą.
5. Jei kandidato prašymo nepatvirtina ULOPF taryba. Sumokėtas nario mokestis gražinamas per 15 darbo dienų.
III. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6. Federacijos nariams: licencijų išdavimas, pratęsimas, orlaivio apžiūros tinkamumo skraidyti pažymėjimo pratęsimas, išdavimas – nemokamas.
7. Tik gavus kandidato į ULOPF narius apmokėjimą ir užpildytą prašymą, ULOPF taryba svarsto narystės ULOPF patvirtinimą tarybos posėdyje.
IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
8. Prašymo forma stoti į ULOPF talpinama federacijos tinklapyje http://www.ulopf.lt .
9. Užpildytas prašymas siunčiamas el. paštu ULOPFinfo@gmail.com.
10. Siunčiama registruotu laišku adresu: Kaštonų g. 4-7, Vilnius LT – 63312.
11. Perduodama ULOPF sekretoriui.
IV. KRITERIJAI IR REIKALAVIMAI ULOPF NARIAMS
12. Taryba savo posėdžiuose svarstys kiekvieno nario pareiškimą atskirai ir priims sprendimą , apie kurį bus informuotas pareiškėjas.
13. Nesuderinama veikla su sportine etika, veikla kuri kenkia ULOPF įvaizdžiui, prieštarauja jos įstatams ar Lietuvos Respublikos įstatymams,
ULOPF tarybos sprendimui gali būti pagrindu pareiškėjo prašymo nepatenkinti.
ANKETA GALITE ATSISIŲSTI IŠ ČIA –
PDF formatas – http://www.manosparnai.lt/e107_files/pu … _ulopf.pdf
WORD doc formatas – http://www.manosparnai.lt/e107_files/pu … opf_ss.doc
JPG formatas – download/file.php?id=906&mode=view
Užpildytas anketas siuskite – ulopfinfo@gmail.com
Tapkime aviacinės visuomenės dalimi, kad būt išsaugotas ir ginamas viešasis interesas ir sporto vystymas Lietuvoje,
o ne komercinių organizacijų interesai.
Kviečiame tapti ULOP federacijos nariais. Per 2013m vasario 18 diena vykusia neeilinę konferencija buvo patvirtintanaujų narių priėmimo tvarka:
LIETUVOS ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ PILOTŲ FEDERACIJA 
ulo_blankas
2013 02 18
Kaunas
 

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į ULOP FEDERACIJĄ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato ULOPF konferencija.

2. Nauji nariai priimami ULOPF tarybos sprendimu, pateikus nustatytos formos prašymą ir sumokėjus konferencijos nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. 

II. MOKESČIAI

3. Nario mokestis metams – 50 lt. 

4. Nario mokestis mokamas į nurodytą ULOPF banko sąskaitą.

5. Jei kandidato prašymo nepatvirtina ULOPF taryba. Sumokėtas nario mokestis gražinamas per 15 darbo dienų.

III. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Federacijos nariams: licencijų išdavimas, pratęsimas, orlaivio apžiūros tinkamumo skraidyti pažymėjimo pratęsimas, išdavimas – nemokamas.

7. Tik gavus kandidato į ULOPF narius apmokėjimą ir užpildytą prašymą, ULOPF taryba svarsto narystės ULOPF patvirtinimą tarybos posėdyje.

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 8. Prašymo forma stoti į ULOPF talpinama federacijos tinklapyje http://www.ulopf.lt .

9. Užpildytas prašymas siunčiamas el. paštu ULOPFinfo@gmail.com.

10. Siunčiama registruotu laišku adresu: Kaštonų g. 4-7, Vilnius LT – 63312.11. Perduodama ULOPF sekretoriui.

IV. KRITERIJAI IR REIKALAVIMAI ULOPF NARIAMS

12. Taryba savo posėdžiuose svarstys kiekvieno nario pareiškimą atskirai ir priims sprendimą , apie kurį bus informuotas pareiškėjas.

13. Nesuderinama veikla su sportine etika, veikla kuri kenkia ULOPF įvaizdžiui, prieštarauja jos įstatams ar Lietuvos Respublikos įstatymams, ULOPF tarybos sprendimui gali būti pagrindu pareiškėjo prašymo nepatenkinti.
ANKETA GALITE ATSISIŲSTI IŠ ČIA:

PDF formatas – http://www.manosparnai.lt/e107_files/pu … _ulopf.pdf

WORD doc formatas – http://www.manosparnai.lt/e107_files/pu … opf_ss.doc 

JPG formatas – download/file.php?id=906&mode=view
Užpildytas anketas siuskite – ulopfinfo@gmail.com
Tapkime aviacinės visuomenės dalimi, kad būt išsaugotas ir ginamas viešasis interesas ir sporto vystymas Lietuvoje, o ne komercinių organizacijų interesai.