Socialiai orientuotas marketingas

Vakar Kęstas forume pakvietė globalizuotis visus aviatorius; padėti viens kitam. Net išvardino, kurie gali paremti. Manęs ten nebuvo. O taip norėčiau.. Žingsniavau linkui poliklinikos ir dėliojau būsimo verslo plytas – „kuom paremt savus???? nulupt iš savų lengviau, o vat paremt..”. Jau sėdžiu prie daktarės kabineto ir akyse šviesėja. Aš žmogus su aukštuoju, o per pamokas sakydavo, parduok taip, kad iš tavęs pirktų ir džiaugtųsi.

– „Jums tuoj reikės naujų kepenų”, sako daktarė susirūpinusiu veidu.

„Taip!!!!”, – sušukau ir laimingas išbėgau namo. Mums tuoj reikės naujų kepenų! Tuom ir užsiimsiu. Importuosiu kepenis. Klientų pilnas vandenynas.. Ir saviems padėsiu, ir pinigą užkalsiu gražų..